Ini Biodata Lengkap 25 Nabi dan Rasul Yang Anda Perlu Tahu

Para ulama menetapkan setiap umat Islam mestilah percaya kepada 6 perkara asas dalam Islam yang dikenali ramai sebagai Rukun Iman:-

  1. Percaya kepada Allah
  2. Percaya kepada Malaikat-Malaikat
  3. Percaya kepada Kitab-Kitab
  4. Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
  5. Percaya kepada Hari Akhirat
  6. Percaya kepada Qada’ dan Qadar

Salah satu rukun tersebut adalah Percaya Kepada Nabi dan Rasul. Oleh itu, bagi memudahkan pembaca mengenali atau mengingati kembali 25 rasul pilihan, di sini kami catatkan senarai dan biodata lengkap 25 Nabi dan Rasul seperti berikut:

1. ADAM AS.

Nama: Adam As.
Usia: 930 tahun.
Tempoh sejarah: 5872-4942 SM.
Tempat diturunkan di bumi: India. Namun ada yang berpendapat baginda diturunkan di Jazirah Arab.
Jumlah keturunannya: 40 laki-laki dan perempuan.
Tempat wafat: India. Ada yang berpendapat di Mekah.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 25 kali.

2. IDRIS AS.

Nama: Idris/Akhnukh bin Yarid.
Nama ibunya: Asyut.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As.
Usia: 345 tahun di bumi.
Tempoh sejarah: 4533-4188 SM.
Tempat diutuskan: Iraq Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis).
Tempat wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke syurga.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 2 kali.

3. NUH AS.

Gambar ilustrasi berlandaskan banjir besar yang berlaku

Nama: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As.
Usia: 950 tahun.
Tempoh sejarah: 3993-3043 SM.
Tempat diutuskan: Selatan Iraq.
Jumlah keturunannya: 4 orang putera (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an).
Tempat wafat: Mekah.
Sebutan kaumnya: Kaum Nuh.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 43 kali.

4. HUD AS.

Nama: Hud bin Abdullah.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush (‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud As.
Usia: 130 tahun.
Tempoh sejarah: 2450-2320 SM.
Tempat diutuskan: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman).
Tempat wafat: Bahagian Timur Hadhramaut Yaman.
Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 7 kali.

5. SHALIH AS.

Nama: Shalih bin Ubaid.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih As.
Usia: 70 tahun.
Tempoh sejarah: 2150-2080 SM.
Tempat diutuskan: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria).
Tempat wafat: Mekah.
Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 10 kali.

6. IBRAHIM AS.

Gambar Hiasan berpandukan peristiwa bagaimana Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim as

Nama: Ibrahim bin Tarakh.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As.
Usia: 175 tahun.
Tempoh sejarah: 1997-1822 SM.
Tempat diutuskan: Ur, daerah selatan Babylon (Iraq).
Jumlah keturunannya: 13 orang anak (termasuk Nabi Ismail As. dan Nabi Ishaq As.). Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron, Palestin/Israel).
Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 69 kali.

7. LUTH AS.

Nama: Luth bin Haran.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Haran ⇒ Luth As.
Usia: 80 tahun.
Tempoh sejarah: 1950-1870 SM.
Tempat diutuskan: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Tasik Luth).
Jumlah keturunannya: 2 orang puteri (Ratsiya dan Za’rita).
Tempat wafat: Kampung Shafrah di Syam (Syria).
Sebutan kaumnya: Kaum Luth.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 27 kali.

8. ISMAIL AS.

Nama: Ismail bin Ibrahim.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As.
Usia: 137 tahun.
Tempoh sejarah: 1911-1774 SM.
Tempat diutuskan: Mekah.
Jumlah keturunannya: 12 orang anak.
Tempat wafat: Mekah.
Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 12 kali.

9. ISHAQ AS.

Nama: Ishaq bin Ibrahim.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As.
Usia: 180 tahun.
Tempoh sejarah: 1897-1717 SM.
Tempat diutuskan: Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an).
Jumlah keturunannya: 2 orang anak (termasuk Nabi Ya’qub As./Israel).
Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron).
Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 17 kali.

10. YA’QUB AS.

Nama: Ya’qub/Israel bin Ishaq.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As.
Usia: 147 tahun.
Tempoh sejarah: 1837-1690 SM.
Tempat diutuskan: Syam (Syria).
Jumlah keturunannya: 12 orang putera (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 orang puteri (Dina dan Yathirah).
Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron), Palestin.
Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 18 kali.

11. YUSUF AS.

Nama: Yusuf bin Ya’qub.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As.
Usia: 110 tahun.
Tempoh sejarah: 1745-1635 SM.
Tempat diutuskan: Mesir.
Jumlah keturunannya: 2 orang putera dan seorang puteri.
Tempat wafat: Nablus.
Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 58 kali.

12. AYYUB AS.

Nama: Ayyub bin Amush.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub As.
Usia: 120 tahun.
Tempoh sejarah: 1540-1420 SM.
Tempat diutuskan: Dataran Hauran.
Jumlah keturunannya: 26 orang anak.
Tempat wafat: Dataran Hauran.
Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori di daerah Syria dan Jordan.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 4 kali.

13. SYU’AIB AS.

Nama: Syu’aib bin Mikail.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu’aib As.
Usia: 110 tahun.
Tempoh sejarah: 1600-1490 SM.
Tempat diutuskan: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai).
Jumlah keturunannya: 2 orang puteri.
Tempat wafat: Jordan.
Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 11 kali.

14. MUSA AS.

Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal.
Isterinya: Shafura binti Syu’aib As.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa As.
Usia: 120 tahun.
Tempoh sejarah: 1527-1407 SM.
Tempat diutuskan: Sinai di Mesir.
Jumlah keturunannya: 2 orang anak iaitu Azir dan Jarsyun.
Tempat wafat: Gunung Nebo (Bukit Nabu’) di Jordan.
Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelaran untuk Raja Mesir).
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 136 kali.

15. HARUN AS.

Nama: Harun bin Imran.
Isterinya: Ayariha.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As.
Usia: 123 tahun.
Tempoh sejarah: 1531-1408 SM.
Tempat diutuskan: Sinai di Mesir.
Tempat wafat: Gunung Nebo (Bukit Nabu’) di Jordan.
Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelaran untuk Raja Mesir).
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 20 kali.

16. DZULKIFLI AS.

Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayyub As. ⇒ Dzulkifli As.
Usia: 75 tahun.
Tempoh sejarah: 1500-1425 SM.
Tempat diutuskan: Damaskus dan sekitarnya.
Tempat wafat: Damaskus.
Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Jordan.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 2 kali.

17. DAUD AS.

Nama: Daud bin Isya.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As.
Usia: 100 tahun.
Tempoh sejarah: 1063-963 SM.
Tempat diutuskan: Palestin dan Israel.
Jumlah keturunannya: Seorang putera iaitu Sulaiman As.
Tempat wafat: Baitulmaqdis (Jerusalem).
Sebutan kaumnya: Bani Israel.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 18 kali.

18. SULAIMAN AS.

Nama: Sulaiman bin Daud.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As.
Usia: 66 tahun.
Tempoh sejarah: 989-923 SM.
Tempat diutuskan: Palestin dan Israel.
Jumlah keturunannya: Seorang anak iaitu Rahab’an.
Tempat wafat: Baitulmaqdis (Jerusalem).
Sebutan kaumnya: Bani Israel.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 21 kali.

19. ILYAS AS.

Nama: Ilyas bin Yasin.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As. ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas As.
Usia: 60 tahun di bumi.
Tempoh sejarah: 910-950 SM.
Tempat diutuskan: Ba’labak (Lebanon).
Tempat wafat: Diangkat oleh Allah ke langit.
Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 4 kali.

20. ILYASA’ AS.

Nama: Ilyasa’ bin Akhthub.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa’ As.
Usia: 90 tahun.
Tempoh sejarah: 885-795 SM.
Tempat diutuskan: Jaubar, Damaskus.
Tempat wafat: Palestin.
Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Bani Israel.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 2 kali.

21. YUNUS AS.

Nama: Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta (Matta adalah nama Ibunya).
Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.).
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus As.
Usia: 70 tahun.
Tempoh sejarah: 820-750 SM.
Tempat diutuskan: Ninawa, Iraq.
Tempat wafat: Ninawa, Iraq.
Sebutan kaumnya: Bangsa Asyiria, di utara Iraq.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 5 kali.

Gambar ilustrasi berlandaskan kisah bagaimana bahtera yang ditumpangi oleh Nabi Yunus as dilanda badai sebelum baginda terjun ke laut.

22. ZAKARIYA AS.

Nama: Zakariya bin Dan.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As.
Usia: 122 tahun.
Tempoh sejarah: 91 SM-31 M.
Tempat diutuskan: Palestin.
Jumlah keturunannya: Seorang anak.
Tempat wafat: Halab (Aleppo), Syria
Sebutan kaumnya: Bani Israel.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 12 kali.

23. YAHYA AS.

Nama: Yahya bin Zakariya.
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As. ⇒ Yahya As.
Usia: 32 tahun.
Tempoh sejarah: 1 SM-31 M.
Tempat diutus: Palestin.
Tempat wafat: Damaskus.
Sebutan kaumnya: Bani Israel.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 5 kali.

24. ISA AS.


Nama: Isa bin Maryam binti Imran.
(Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.).
Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa As.
Usia: 33 tahun di bumi.
Tempoh sejarah: 1 SM-32 M.
Tempat diutuskan: Palestin.
Tempat wafat: Diangkat oleh Allah ke langit.
Sebutan kaumnya: Bani Israel.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 21 kali, sebutan al-Masih sebanyak 11 kali dan sebutan Ibnu (Putera) Maryam sebanyak 23 kali.

25. MUHAMMAD SAW.

Nama: Muhammad bin Abdullah.
Keturunan Ayah: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad Saw.
Keturunan Ibu: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad Saw.
Usia: 62 tahun.
Tempoh sejarah: 570-632 M.
Tempat diutuskan: Mekah.
Jumlah keturunannya: 7 orang anak iaitu 3 orang putera: Qasim, Abdullah dan Ibrahim, serta 4 orang puteri: Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra.
Tempat wafat: Madinah.
Sebutan kaumnya: Bangsa Arab.
Sebutan nama baginda di dalam Al-Quran: 25 kali.

Semoga dengan senarai dan biodata 25 Rasul Pilihan di atas mengingatkan kembali Rukum Islam yang kita pelajari dahulu. Disebabkan ianya adalah Rukun Islam maka adalah tidak wajar untuk kita melupakannya.

(Disarikan dari: Qashash al-Anbiya’ Ibn Katsir, Badai’ az-Zuhur Imam as-
Suyuthi dan selainnya).

Sumber: Pesantren.or.id